Design Profesional in UML en SysML

Bij het ontwerpen van informatiesystemen of zelfs hele organisaties kunnen visuele ontwerptalen en -tools van essentieel belang zijn.

Vroeger werden visuele methoden zoals JSD (Jackson Structured Design), ISAC (Information Systems Work & Analysis of Change) en IE (Information Engineering) toegepast. Tegenwoordig omarmen we meer objectgeoriënteerde en Event-Driven of Behavior-Driven methoden en technieken zoals BPMN, UML en SysML. Hierbij wordt gedacht vanuit een Event-Driven perspectief, waarbij berichten naar objecten worden gestuurd om zo een dienst te verlenen, vergelijkbaar met een server.

De Senior Designer of Design Professional heeft ook expertise in andere modelleertalen en kan gemakkelijk de overgang tussen verschillende ontwerptalen begrijpen en toepassen. Uiteraard beheerst hij ook het gebruik van agile werken en de agile cultuur bij het ontwerpen en analyseren.
De Object Oriented Designer is verantwoordelijk voor het professioneel ontwikkelen van (delen van) applicaties met behulp van een objectgeoriënteerde programmeertaal, zoals Java of C#. Net als de Design Professional heeft een objectgeoriënteerde ontwikkelaar kennis van methoden en technieken die worden toegepast in een objectgeoriënteerde omgeving, evenals van het objectgeoriënteerde ontwikkelproces zelf (programmeren, testen, documenteren). Deze professional vertaalt klantwensen naar (delen van) nieuwe informatiesystemen.
De BITEXA track ‘Certified UML Professional’ richt zich op analyse en ontwerpen met behulp van de UML ontwerptaal. Het richt zich op het begin van productontwikkelingstrajecten, functionaliteit, procesalignement en de benodigde informatie en transformaties. Het wordt vooral gebruikt in de analyse- en ontwerpfase. Door UML modelelementen te verrijken met programmeercode kunnen werkende systemen worden gecreëerd.

De BITEXA track ‘Certified SysML Professional’ behandelt analyse en ontwerpen met behulp van de SysML ontwerptaal. Het is een uitbreiding op de UML-taal en richt zich op het begin en midden van productontwikkelingstrajecten, functionaliteit en technische implementaties. Het wordt gebruikt in de analyse- en functioneel ontwerpfase, vooral in de technische ontwerpfase. Het is geschikt voor visueel programmeren en het uitvoeren van simulaties. De focus ligt voornamelijk op productontwikkeling vanuit het Systems Engineering perspectief.