Wie we zijn

Welkom bij de Business & IT Exams Association, dé associatie die hoogwaardige examens aanbiedt, gesteund door nauwe samenwerking met onze partners. Ons doel is om examens te leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Onze partners, voornamelijk aanbieders van examenvoorbereidingscursussen, dragen bij aan het waarborgen van deze kwaliteit.

Bij onze associatie staan transparantie en toegankelijkheid van kennis centraal. Wij geloven dat informatie over bedrijfsvoeringmethoden, raamwerken en technieken openbaar moet zijn en niet exclusief eigendom van één partij mag zijn. Deze kennis moet voor iedereen toetsbaar zijn.

Ons standpunt over toetsingskosten is duidelijk: deze moeten redelijk zijn, en als een kandidaat niet slaagt, streven we naar kosteneffectieve herkansingen. We hechten waarde aan snelle verwerking van feedback van examenkandidaten, waardoor we continu verbeteringen kunnen doorvoeren in examens, aanbevolen literatuur en andere relevante aspecten.

Bij BITEXA geloven we in flexibiliteit. Je kunt op elk examenniveau instromen op basis van je (werk)ervaringsniveau, zonder verplichting tot het behalen van een foundation level certificaat voordat je een Professional of Master level examen aflegt.

Voor opleidingsaanbieders hebben we een accreditatieproces om te waarborgen dat zij didactisch bekwaam zijn om onze examenstof te behandelen. Er is echter geen verplichting om via een aanbieder te studeren; zelfstudie is ook een optie om je voor te bereiden op onze examens.

Ontdek de erkende aanbieders op onze website en bereid je voor op succes met BITEXA!