Bitexa HBO propedeuse instromen

Hogescholen vereisen doorgaans dat je een propedeuseopdracht voltooit wanneer je aan een relevante HBO-opleiding begint. Deze opdracht omvat meestal 12 studiepunten.

Bij The Business & IT Exams Association kun je een Propedeuse Certificaat behalen. Dit certificaat vertegenwoordigt 48 studiepunten (ECTS) en kan worden gebruikt voor toelating tot een informatica- of informatiekunde-gerelateerde HBO-opleiding aan een Hogeschool. Hiermee heb je samen met de propedeuseopdracht van de HBO-instelling al 60 studiepunten in je bezit, genoeg voor het eerste jaar op het HBO.
Hieronder staan mogelijke examens die elk 4 studiepunten opleveren. Je kunt deze examens ook invullen met examencertificaten die je al hebt behaald. Voor elke toegekende invulling wordt €25,50 inclusief BTW in rekening gebracht, en minstens 2 van de 12 examens moeten bij BITEXA zijn afgelegd.

Verplichte modules

ISYSF Informatiesystemen foundation
IMAF IT Management foundation
RDBSQL Relationale database & SQL foundation
BAIAF Business analyse & informatieanalyse Foundation
BIMF Functioneel Beheer foundation
BPMNF Business Process Management & BPMN foundation
APMF  Agile Project Management

Keuze modules (kies er 5)

UMLF Object oriëntatie en UML foundation
SYSMLF Object oriëntatie en SysML foundation
ISECF Informatie Security foundation
ITF Informatietechnologie foundation
DAMAF Data Management foundation
ATTMF Agile testen & testmanagement foundation
AIF Artificial Intelligence foundation
BIF Business Intelligence foundation
PCF Professionele communicatie foundation
CLOUDF CLOUD foundation
TILF ITIL technisch beheer foundation
ASLF  ASL applicatiebeheer foundation

Informatiesystemen Foundation
Dit onderdeel biedt een diepgaand inzicht in informatiesystemen. We behandelen de definitie van een informatiesysteem, de verschillende gebruikersgroepen en de diverse soorten informatiesystemen die in organisaties worden gebruikt. Ook kijken we naar de cruciale rol die informatiesystemen spelen in een organisatie, hun toepassingsgebieden, de kwaliteit van het informatiesysteem en hoe deze effectief kunnen worden benut.

Agile Testen & Testmanagement Foundation
Deze module richt zich op opdrachtgeverschap en IT Governance, met een nadruk op het identificeren en beheersen van proces- en productrisico’s door middel van risicoanalyses. We behandelen het integrale beheer van requirements en testbevindingen, testspecificaties, acceptatietesting, systeemkwaliteit, datakwaliteit en proceskwaliteit. Ook komen kwaliteitsmodellen, ISO 9126/25010, verschillende testaanpakken en methoden zoals ISTQB, TMap, Smartest, Testframe aan bod. Daarnaast wordt de rol van competenties en testrollen binnen de testorganisatie besproken, samen met het belang van testprocess assessment en improvement, vooral in agile omgevingen met methodologieën zoals DSDM of Scrum.

IT Management Foundation
Deze module behandelt de fundamenten van organisatieontwikkeling en de rol van IT binnen diverse organisatiestructuren. We richten ons op het ontwikkelen van een effectieve IT-strategie en bekijken hoe de IT-organisatie hierin past.

Information Security Foundation
Deze module belicht ISO 27002, informatieveiligheid, dreigingen en risico’s. We gaan dieper in op het ontwerpen van een informatiebeveiligingsbeleid en het effectief organiseren van de informatiebeveiliging. Ook bespreken we de verschillende maatregelen op fysiek, organisatorisch en technisch gebied. Wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy vormt een belangrijk onderdeel.

Relational Databases & SQL Foundation
Deze module biedt een grondige kennis van verschillende typen databases en het relationele model. We kijken naar de structuur en werking van relationele databases. Daarnaast behandelen we basiskennis SQL voor het effectief beheren, manipuleren en definiëren van databases.

Object Oriëntatie en UML Foundation
Deze module biedt inzicht in object georiënteerde analyse en ontwerp met behulp van de UML (Unified Modeling Language). We behandelen verschillende UML diagrammen, zoals use case diagrammen voor het identificeren van interacties tussen systemen en gebruikers, activity diagrammen om processen te visualiseren, en class diagrammen om de structuur van objecten weer te geven. Daarnaast komt ook de toepassing van UML in collaboration, communication, component, deployment, en sequential diagrammen aan bod.

Object Oriëntatie en SysML Foundation
Deze module gaat dieper in op object georiënteerde analyse en ontwerp met behulp van de SysML (Systems Modeling Language). We bespreken de verschillende diagrammen, zoals Requirement Diagram, Block Definition Diagram, Intern Block Diagram, Parametric Diagram, Use Case Diagram en meer. Verder kijken we naar Allocation, Dependencies en Requirements Management binnen SysML.

Informatietechnologie Foundation
Deze module biedt een uitgebreid overzicht van moderne technologieën en innovaties. We behandelen onderwerpen zoals cloud computing, hardware, diverse soorten software, en de impact van social media. Daarnaast kijken we naar IT-infrastructuren, systemen, netwerken en het effectieve beheer ervan.

Functioneel Beheer Foundation
Deze module is gebaseerd op het BISL procesraamwerk en behandelt de rollen en verantwoordelijkheden binnen functioneel beheer. We gaan in op de raakvlakken met technisch beheer (ITIL) en applicatiebeheer (ASL), en bieden inzicht in hoe deze disciplines elkaar aanvullen.

Agile Business Analyse & Informatieanalyse Foundation
Deze module richt zich op het uitvoeren van (agile) business analyse, requirements engineering en informatieanalyse. We behandelen methoden en technieken vanuit de drie perspectieven: Data, Processen en Gedrag. Ook kijken we naar de invloed van een agile omgeving en welke technieken en methoden daar het beste bij passen.

Agile Project Management (volgens PRINCE2 Foundation)
Deze module behandelt projectmanagement volgens PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments). We gaan dieper in op het PRINCE2 procesmodel, de verschillende rollen binnen een project, de principes en thema’s die leidend zijn. Daarnaast kijken we hoe Scrum en andere agile methodieken de PRINCE2 aanpak kunnen beïnvloeden, waardoor je in staat bent PRINCE2 op maat te maken voor specifieke projecten. Ook leer je hoe je een gedegen Business Case en projectplan opstelt en een projectbegroting maakt, inclusief het bepalen van de terugverdientijd.

Business Process Management & BPMN Foundation
In deze module duiken we dieper in Business Process Management (BPM) en de ontwerptaal BPMN (Business Process Model and Notation). We gaan aan de slag met het maken van Business Process modellen. Hierbij kijken we naar het proceslandschap en de waarde van processen, vaak uitgezet in een Balanced Score Card. Verder onderzoeken we hoe process improvement uitgevoerd kan worden, en besteden we aandacht aan Business Process Discovery om een helder beeld te krijgen van de huidige werking en samenhang van processen.

Data Management Foundation
Deze module biedt basiskennis over Data Management zoals gedefinieerd door de DAMA (Data Management Association) en DM-BOK standaard (Data Management Body of Knowledge). We gaan globaal in op de 11 aandachtsgebieden van data management, waaronder data governance, data quality, data modeling & design, data architecture, data storage & operation, data security, documents & content, data integration, reference & master data, meta data en data warehousing & Business Intelligence.

Artificial Intelligence Foundation
Deze module richt zich op het gebruik van Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning. We behandelen wat AI is en wat machine learning inhoudt. Verder kijken we naar het ontstaan van AI en welke toepassingen we in de toekomst kunnen verwachten. Ook bespreken we de ethische regels en richtlijnen voor de inzet van AI. Je leert hoe mensen en machines kunnen samenwerken in een AI-omgeving, en welke risico’s en uitdagingen er zijn bij het inzetten van AI. Tot slot behandelen we hoe je een AI-project op een agile manier kunt opzetten en welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij komen kijken.

Business Intelligence Foundation
Deze module richt zich op het onderzoeken van business processen om te bepalen welke Data Marts interessant zijn voor de organisatie. We bekijken de plaats van Business Intelligence in de organisatie en waarom data warehouses nodig zijn. Ook gaan we dieper in op de architecturen van data warehouses, zoals gezien door experts als Imnon, Kimball en Linstedt. Vanuit de rapportagebehoeften en performance-eisen bekijken we welke datastructuren het meest geschikt zijn voor het data warehouse, zoals het stermodel en snowflake-model. We onderzoeken ook datakwaliteit tijdens het ETL of ELT proces, en kijken naar Reference Data, Master Data en Meta Data. Tot slot behandelen we het beheren van Slowly Changing Dimensions (SCD).

Cloud Foundation
Deze module biedt een uitgebreid inzicht in hoe de Cloud werkt, wat cloud computing inhoudt en wat de verschillende vormen zijn zoals SAAS (Software as a Service), IAAS (Infrastructure as a Service) en PAAS (Platform as a Service). We behandelen verschillende soorten cloud-oplossingen en bespreken de verschillende kostencomponenten die van belang zijn bij verschillende cloud-architecturen. Je leert het onderscheid tussen private en public cloud, en hoe je de cloud optimaal kunt benutten.

ITIL Technisch Beheer Foundation
Deze module richt zich op technisch beheer gebaseerd op het ITIL (Information Technology Infrastructure Library) procesraamwerk. We onderzoeken het ITIL procesraamwerk en kijken naar de rollen en verantwoordelijkheden. Ook behandelen we de raakvlakken met functioneel beheer (BISL) en applicatiebeheer (ASL).

ASL Applicatiebeheer Foundation
Deze module behandelt applicatiebeheer gebaseerd op het ASL (Application Services Library) procesraamwerk. We gaan dieper in op het ASL procesraamwerk en bekijken de rollen en verantwoordelijkheden binnen applicatiebeheer. Ook bespreken we de raakvlakken met functioneel beheer (BISL) en technisch beheer (ITIL).