Bitexa masterclass examens

Masterniveau Examens en Masterclass Examens

Op het gebied van examinering bieden wij zowel masterniveau examens (eindopdrachten voor een traject certificaat) als masterclass examens aan:

  • Masterniveau Examen: Dit houdt in dat een werkstuk wordt beoordeeld dat is vervaardigd volgens een specifieke praktijkexamenopdracht. De kandidaat heeft de vrijheid om het niveau van de opdracht te bepalen, maar de beoordeling wordt uitgevoerd op minimaal HBO afstudeerniveau.
  • Masterclass Examen: Deze staan los van certificeringstrajecten en zijn niet direct gerelateerd aan een certificering. Bij een masterclass examen wordt veelal een reeds beoordeeld werkstuk gevalideerd, vervaardigd volgens de specificaties van een masterclass-praktijkexamenopdracht. Ook hier heeft de kandidaat de vrijheid om het niveau van de opdracht te bepalen, maar de beoordeling wordt uitgevoerd op Post-HBO / HBO-master niveau.

Masterclass examens kennen twee varianten:

  1. Een eenvoudige werkstukbeoordeling zonder verdediging. Het Masterclass Certificaat heeft een waarde van 10 ECTS voor het werkstuk en eventueel 2 ECTS voor een presentatie.
  2. Een werkstukbeoordeling met daaropvolgende mondelinge (online) verdediging. Het Masterclass Certificaat heeft een waarde van 4 ECTS voor de mondelinge verdediging, 2 ECTS voor de presentatie en 10 ECTS voor het werkstuk. Dit certificaat kan eventueel worden gebruikt ter invulling van een masterexamen binnen een certificeringstraject dat aansluit bij het onderwerp van de masterclass, en zo bijdragen aan het behalen van een certificeringstraject diploma.

Zowel de presentatie als de opname van de verdediging worden door BITEXA gearchiveerd voor eventuele verificatie en/of bezwaar. Het werkstuk kan worden gearchiveerd, mits dit niet in strijd is met privacy en geheimhouding.