Certified Agile Business Analyst & Information Analyst

Deze certificering legt de nadruk op de afstemming tussen business en IT. Hierbij worden de behoeften en eisen van de business vertaald naar IT-oplossingen met behulp van analysemethoden en ontwerptechnieken. De analist richt zich op Systems Improvement en Process Improvement, en onderzoekt zowel de interne organisatie als de interactie met de externe omgeving om de toegevoegde waarde van IT voor de organisatie en samenwerkingspartners te beoordelen. Dit omvat zowel traditionele systeem-/productontwikkeling als agile ontwikkeling en objectgeoriënteerde ontwikkeling.

Binnen het vakgebied van business analyse zijn er drie hoofdcategorieën:

  1. Enterprise BA: Analyse op strategisch en tactisch niveau van het bedrijf (het werkterrein van de Senior Business Analist).
  2. Programma BA: Analyse van de afstemming tussen Business en IT.
  3. Project BA: Analyse van systeembehoeften, informatievoorziening en ontwikkeling van informatiesystemen.

De Senior Business Analyst richt zich meer op de koers van de organisatie, missie, strategie, marktpositie, concurrentie, ketenpartners, Critical Success Factors, enzovoort. Hier ligt de focus voornamelijk op de externe omgeving en interfaces. De certificering voor Informatiemanager of Organisation Developer (oftewel Senior Business Analyst) is hiervoor bedoeld.

De andere twee varianten van de Business Analyst richten zich meer op interne bedrijfsprocessen, business proces management en hoe processen te integreren met de informatievoorziening en te ondersteunen met de te gebruiken informatiesystemen. Hier ligt de nadruk op de Systems Life Cycle en Deployment om processen en eindgebruikers te ondersteunen.

De BITEXA track ‘Certified Agile Business Analyst & Information Analyst’ richt zich op de type 2 en 3 business analisten. Deze training leert deelnemers naast de gebruikelijke BA technieken en methoden ook de agile varianten ervan.