Voorbeeldexamens

Hieronder zijn voorbeeld examens uit te voeren.

Een toegekend voorbeeldexamen is opnieuw uitvoerbaar totdat men voldoet aan de minimum te behalen score of totdat er een nieuw wachtwoord is gedefinieerd (u kunt dan contact opnemen om weer toegang te krijgen). Bij foute antwoorden worden tips gegeven zodat u de volgende keer het examen beter kunt afleggen.

Neem contact op om toegangswachtwoord te ontvangen door een mailverzoek te sturen naar info@bitexa.nl.

 

Professional level
Certified Business Analyst & Information Analyst Professional 1
Certified Business Analyst & Information Analyst Professional 2
Certified Business Analyst & Information Analyst Professional 3
Certified Data Manager; Data Warehouse Design & BI Professional
Advanced level
Certified Data Manager; OLTP & SQL Advanced
Foundation level
Certified BPMN Professional; Foundations