Bitexa examenniveaus

Een Bitexa certificeringstraject omvat vier verschillende examenniveaus, elk ontworpen om een specifieke reeks vaardigheden en competenties te evalueren:

Foundation Niveau
Het Foundation niveau legt de basis door het testen van basiskennis en vaardigheden. Hier ligt de nadruk op Bloom’s cognitieve leerdoelen, waaronder kennisverwerving, begrip en basisvaardigheden.
Voorbeeldvragen: Dit niveau kan multiple-choice vragen omvatten die de fundamentele concepten binnen het vakgebied behandelen.

Advanced Niveau
Het Advanced niveau bouwt voort op de foundation door naast kennis en vaardigheden ook analytische capaciteiten te evalueren. Bloom’s cognitieve leerdoelen worden hier uitgebreid met een focus op analysevaardigheden.
Voorbeeldvragen: Dit niveau kan complexere vragen bevatten die de diepere kennis en analytische vermogens van de kandidaat testen.

Professional Niveau
Het Professional niveau is bedoeld voor degenen die een diepgaande expertise willen ontwikkelen. Naast kennis, begrip en vaardigheden, worden ook synthese en evaluatie benadrukt. Hier ligt de focus op het kunnen samenstellen en onderbouwen van nieuwe oplossingen en ontwerpen (de “To-be” situatie).
Voorbeeldvragen: Dit niveau kan scenario-gebaseerde vragen bevatten die vereisen dat de kandidaat complexe problemen oplost en strategieën voor verbetering voorstelt.

Master Niveau
Het Master niveau is het hoogste niveau binnen het certificeringstraject. Hier wordt de nadruk gelegd op praktische toepassing in de echte wereld. Naast het theoretische gedeelte omvat het een praktijkopdrachtexamen waarbij de kandidaat een adviesrapport of ander referaat maakt dat een gewenste verandering beschrijft in een organisatie.
Voorbeeldopdracht: Een kandidaat op masterniveau zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden om een gedetailleerd adviesrapport op te stellen voor een organisatie die een efficiëntieverbetering nastreeft.

Flexibiliteit in Niveaus
Het masterniveau is een optionele toevoeging. Kandidaten kunnen ervoor kiezen om op elk niveau te stoppen, afhankelijk van hun eigen ambitie en carrièredoelen.

Certificeringstraject Voltooien
Om het trajectcertificaat te behalen, moeten alle vier niveaus worden voltooid. Dit kan gebeuren door het behalen van examencertificaten op elk niveau of door invulling op basis van elders behaalde examencertificaten. 

Overige Belangrijke Punten

  • Een examen kan afzonderlijk worden afgelegd zonder de vereiste van een voorafgaand niveau examencertificaat.
  • Een succesvol afgelegd examen resulteert in een examencertificaat met onbeperkte geldigheid.
  • Externe certificeringen kunnen worden gebruikt om invulling te geven aan een trajectcertificaat of exameninvulling. De certificeringen zijn bijvoorbeeld ITIL, TOGAF, IIBA, PRINCE2, MCSE, BISL, IPMA, PMI, CMA, ARCHIMATE, IREB, BCS en OMG.

  Examenformaat en Studiepunten

  • Examens op foundation, advanced en professional niveau bestaan doorgaans uit meerkeuzevragen die verschillende aspecten van het vakgebied behandelen.
  • Elk niveau levert een specifiek aantal studiepunten op, variërend van 4 voor foundation tot 16 voor master. In totaal kunnen maximaal 36 studiepunten worden behaald binnen een certificeringstraject.