Certified Information Manager Organisation Developer

Deze certificering richt zich op organisatieontwikkeling, met een focus op het domein van de Enterprise Business Analyst die strategische en tactische analyses uitvoert voor bedrijven. We behandelen het vormgeven (strategisch) en inrichten (tactisch) van de organisatie. De strategische business analist en organisatie consultant richt zich op Business Improvement & Process Improvement en past een agile aanpak toe indien nodig. Hierbij worden de visie, missie en ambitie van de business vertaald naar passende organisatie- en IT-architecturen, waarbij gebruik wordt gemaakt van analysetechnieken zoals SWOT-analyse, value chain analyse, marktanalyse, concurrentieanalyse, en meer.

Deze rol in business analyse kan uiteindelijk leiden tot een CIO positie. De analist onderzoekt onder andere:

 • De externe omgeving van een organisatie
 • De interfaces van de organisatie
 • De markt waarop de organisatie zich richt
 • De value chain van de organisatie
 • De mogelijke meerwaarde die voortkomt uit veranderende ambities binnen de organisatie
 • Kansen en bedreigingen voor de organisatie
 • Beleid en strategie van de organisatie
 • Governance en standaarden

De BITEXA track ‘Certified Information Manager & Organisation Developer’ richt zich op bedrijfskundige aspecten die gerelateerd zijn aan business & IT. Hier leert de deelnemer technieken om de organisatie strategisch en tactisch te richten en in te richten met betrekking tot business processen en IT. Onderdelen van deze track kunnen ook worden gebruikt voor certificering in andere managementrollen, zoals Database Manager, Data Manager en Business Process Manager.

Binnen het vakgebied van business analyse zijn er drie hoofdcategorieën

 1. Enterprise BA: Analyse op strategisch en tactisch niveau van het bedrijf (het werkterrein van de Senior Business Analist).
 2. Programma BA: Analyse van de afstemming tussen Business en IT.
 3. Project BA: Analyse van systeembehoeften, informatievoorziening en ontwikkeling van informatiesystemen.

De Senior Business Analyst richt zich meer op de koers van de organisatie, missie, strategie, marktpositie, concurrentie, ketenpartners, Critical Success Factors, enzovoort. Hier ligt de focus voornamelijk op de externe omgeving en interfaces. De certificering voor Informatiemanager of Organisation Developer (oftewel Senior Business Analyst) is hiervoor bedoeld.

De andere twee varianten van de Business Analyst richten zich meer op interne bedrijfsprocessen, business proces management en hoe processen te integreren met de informatievoorziening en te ondersteunen met de te gebruiken informatiesystemen. Hier ligt de nadruk op de Systems Life Cycle en Deployment om processen en eindgebruikers te ondersteunen.

De BITEXA track ‘Certified Agile Business Analyst & Information Analyst’ richt zich op de type 2 en 3 business analisten. Deze training leert deelnemers naast de gebruikelijke BA technieken en methoden ook de agile varianten ervan.