Certified Data Manager & Database Manager

Binnen het gegevensperspectief onderscheiden we drie kernbegrippen: data, gegevens en informatie. Data vormen de ruwe bouwstenen, gegevens representeren een georganiseerd verband van data, en informatie betreft de interpretatie van deze gegevens.

Om dit gegevensperspectief effectief te kunnen beheren, zijn er verschillende deelgebieden gedefinieerd door DAMA.org. Deze deelgebieden, bekend als DM-BoK (Data Management Body of Knowledge), bestonden al geruime tijd, maar zijn nu geïntegreerd en tot een standaard verheven. Hierbij ligt de focus op het beheer van data in brede zin, waaronder het opstellen van procedures voor beheer, kwaliteitsborging, governance, compliance, beveiliging, en meer.

De Chief Data Officer (CDO) of Data Manager speelt een cruciale rol, vergelijkbaar met die van de Chief Information Officer (CIO), in het overzien en verantwoordelijk zijn voor het beheer en gebruik van dit domein.
Vanuit het perspectief van gebruikers en hun wensen is het ontwerp van databases van groot belang. De database moet in staat zijn om de bedrijfsobjecten van de organisatie te verwerken en online transacties te ondersteunen, ook bekend als (OLTP). Daarnaast zijn Data Warehouses van belang, die fungeren als databases voor Online Analytical Processing (OLAP) of als hulpmiddelen voor Business Intelligence. De database manager (DBA) staat centraal in het ontwerp, gebruik en beheer van dergelijke databases.

De BITEXA track ‘Certified Data Manager’ richt zich op het vormgeven, richten en inrichten van de gegevensvoorziening. Hierbij wordt de informatiebehoefte vertaald naar een flexibel datamodel om gegevens te bewaren, te benaderen en om te zetten naar waardevolle informatie voor de business. Deze rol kijkt naar de efficiënte en effectieve exploitatie en onderhoud van de cruciale data van een organisatie, evenals de procedures en verantwoordelijkheden met betrekking tot datamanagement.

De BITEXA track ‘Certified Database Manager’ concentreert zich op het ontwerpen en beheren van databases. Vanuit de behoeften van de business wordt gekeken welke bedrijfsobjecten gedefinieerd en beheerd moeten worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het beheren van transacties op het gebied van integriteit en consistentie, en het optimaliseren van databases voor rapportage en transactieverwerking. Deze rol beschikt over uitgebreide kennis van Multi-Dimensionale Database Systemen en Data Warehouses, zowel op het gebied van ontwerp, onderhoud als architectuur.