Certified Business Information Manager

Business Information Management richt zich op het beheer en de exploitatie van informatie, waarbij standaardaanbevelingen zoals ITIL, ASL, BISL en varianten zoals ITSM en ITAM worden toegepast. Deze managementrol is veelzijdig en kan worden onderverdeeld in strategische, tactische en operationele activiteiten voor Business Information Management. Een allround beheerder begrijpt hoe hij zich moet gedragen en welke verantwoordelijkheden hij heeft met betrekking tot deze drie beheersaspecten.

Er zijn drie beheeraspecten met betrekking tot exploitatie, onderhoud en implementatie die gezamenlijk worden beheerd:

  • Technisch beheer
  • Applicatiebeheer
  • Functioneel beheer

Het functioneel beheer van informatiesystemen vormt vaak het kernpunt van de rol van de Business Information Manager (BIM). De BIM, in de rol van functioneel beheerder, vertaalt de zakelijke eisen voor deze systemen naar functionele vereisten voor de interne of externe leverancier van die systemen. Deze rol fungeert als tussenpersoon tussen business en IT en is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de informatievoorziening.

De BITEXA track ‘Certified Business Information Manager’ legt de nadruk op de exploitatie en het beheer van informatie binnen de organisatie. Deze rol bepaalt mede het beleid, de planning en het gebruik van informatietechnologie in de organisatie. Daarbij worden methoden en technieken toegepast om informatie en kennis binnen de organisatie te beheren. Deze rol is eindverantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de informatievoorziening en IT binnen de organisatie, vergelijkbaar met een CIO-positie.

De BPMN Professional fungeert als ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor het (her)ontwerpen van een governance model op basis van de behoeften van de organisatie. Hij verzamelt requirements van stakeholders, ordent deze op basis van RACI, evalueert de onderlinge afhankelijkheden, onderzoekt hoe industriestandaarden en best practices kunnen worden toegepast bij procesontwerp en begeleidt de veranderingen die optreden bij de implementatie of aanpassing van processen.

Deze rol houdt ook toezicht op de prestaties van bedrijfsprocessen en de naleving van de business regels van de organisatie. Hij weet hoe hij processen kan modelleren en workflows kan visualiseren. Business processen vormen vaak een reeks samenhangende processen binnen de organisatie die de klantreis definiëren. De BPD maakt hierbij gebruik van procesmodelleringstechnieken en ontwerptalen zoals BPMN. Deze professional kan ook tools gebruiken zoals simulatoren om knelpunten in de procesflow te identificeren met als doel efficiëntere en effectievere bedrijfsprocessen te realiseren.

De BITEXA track ‘Certified Business Process Manager’ leert deelnemers technieken en methoden om bedrijfsprocessen te managen en te verbeteren. De track maakt gebruik van de generieke professional module en mastermodule uit de track ‘Certified Information Manager & Business Consultant’, met de nadruk op bedrijfsprocessen en ondersteunende processen in organisaties.
Daarnaast kan de BITEXA track ‘Certified Business Analyst & Modeling Professional’ worden gekozen. Deze professional richt zich vooral op processen en samenwerkende processen (business processen).

De analist onderzoekt hoe nieuwe werkwijzen kunnen worden geïmplementeerd en processen kunnen worden gedefinieerd. Hij kijkt met name naar de interactie tussen processen en actoren en de procesflow. Zijn focus ligt minder op de informatievoorziening en meer op de werking van de business en benodigde informatie, maar hij heeft verschillende modelleringstechnieken paraat om toe te passen in diverse situaties. Procesverbetering is een belangrijk doel van deze analist. De eindtoetsing van de mastermodule betreft de track ‘Certified Business Analyst & Information Analyst’.