Procedures

Inschrijven voor een (her)examen

Om in te schrijven voor een (her)examen, selecteert u eenvoudig het gewenste examen en voltooit u de aankoop op de BITEXA-website. Voor herexamens geldt geen wachttijd, waardoor u direct opnieuw kunt deelnemen als u onverhoopt bent gezakt. In geval van een onvoldoende ontvangt u een gedetailleerd percentage-overzicht van uw scores per vraagcategorie, waardoor u gericht kunt werken aan het verbeteren van uw kennis. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van inzage in de fout beantwoorde vragen.

Twee Kansen om uw examen te behalen

Wat BITEXA uniek maakt in examenland, is de retry-optie. Elke examenkans biedt twee pogingen om te slagen. Mocht de eerste poging niet succesvol zijn, dan heeft u de optie om uw fout beantwoorde vragen in te zien of u voor te bereiden op een herkansing. Bij een tweede niet-succesvolle poging kunt u een herexamen aanschaffen, waarbij opnieuw een retry-optie beschikbaar is.

Inzien van een gemaakt examen

BITEXA faciliteert ook de mogelijkheid om uw gemaakte examen in te zien. Het aanvragen van inzage kan eenvoudig via de BITEXA-website. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn, namelijk €40 inclusief 21% BTW. Inzage is alleen mogelijk op locaties in Den Haag en Amsterdam tijdens werkdagen en gedurende werktijden van de betrokken testorganisaties. Voor extra begeleiding biedt BITEXA ook inzage met uitleg door een examenvraag-producent, beschikbaar na 16:00 uur en tegen een vergoeding van €180 inclusief 21% BTW.

Herevaluatie

Indien u minimaal een 5 heeft behaald maar niet bent geslaagd, heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een herevaluatie van uw antwoorden. Hierbij beoordeelt de examencommissie uw antwoorden opnieuw per vraag, in plaats van enkel door de software. Het kan voorkomen dat een eerder fout beantwoorde vraag toch wordt gewaardeerd, vooral als de vraagstelling als vaag wordt beschouwd. De kosten voor een herevaluatie bedragen €60,50 inclusief 21% BTW.

Examen Online

De tijdslimiet, het aantal vragen en de moeilijkheidsgraad van elk online examen zijn zorgvuldig gekozen. Dit stelt u in staat om het meerkeuze-examen comfortabel vanuit huis of een andere locatie af te leggen, op voorwaarde dat u gebruikmaakt van een computer met internetverbinding. Tijdens het online examen kunt u te allen tijde uw boeken en andere studiematerialen raadplegen.

Examen Paper-Based

Voor degenen die de voorkeur geven aan een examen in papieren vorm (paper-based), is dit mogelijk bij een van de aangesloten testcentra. Indien gewenst kunt u een afspraak maken om het examen op locatie af te leggen. Houd er rekening mee dat een testcentrum mogelijk een extra vergoeding kan vragen voor administratieve handelingen en de verwerking van het paper-based examen.

Examen On-site/In-company

Organisaties die hun in-company cursus willen afsluiten met een examen op locatie, kunnen een examensessie aanvragen. Een door BITEXA aangewezen examensurveillant organiseert de sessie, deelt de paper-based examens uit en neemt deze na afsluiting weer in. De uitslag is direct bekend, en indien gewenst kan er examenuitleg worden gegeven door de surveillant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BITEXA.

Bezwaar

Indien u van mening bent dat u ten onrechte bent gezakt, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het indienen van bezwaar kost €60,50 inclusief 21% BTW. Bij het opstellen van het bezwaarschrift is het belangrijk om per vraag te motiveren waarom u van mening bent dat uw antwoord correct is, of waarom u bezwaar hebt tegen de betreffende vraag. BITEXA streeft ernaar om binnen 14 dagen te reageren op uw bezwaar. In het geval dat uw bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, ontvangt u de kosten van bezwaar terug, en indien van toepassing, de kosten voor inzage.

Annulering

De toegangsgegevens om een examen af te leggen blijven 18 maanden geldig. U heeft de mogelijkheid om een gekocht examen kosteloos te annuleren binnen 14 werkdagen na de aankoop. Na deze periode is annulering niet meer mogelijk.

Overzetten op Naam

Indien gewenst kunt u een gekocht examen overzetten op naam van een andere kandidaat, zodat deze persoon het examen kan afleggen. Deze service kost €35 exclusief 21% BTW en het recht op annuleren vervalt hierdoor.