Bitexa instromen

Instromen op een certificeringstraject:

Optie 1:
Starten met een foundation examen
Een mogelijkheid om te beginnen met het certificeringstraject is door te starten met een foundation examen. Dit examen vormt de basis en biedt een introductie tot de kernconcepten van de desbetreffende discipline.

Optie 2:
Instromen met elders behaalde examencertificaten
Een andere manier om in te stromen is door examencertificaten die elders zijn behaald, in te brengen. Dit kan op bepaalde examenniveaus binnen het traject. De invulling vindt plaats door een vergelijking van de cursusinhoud. Het is belangrijk op te merken dat niet elk examencertificaat invulling kan geven aan elk examenniveau. Dit wordt bepaald door het vergelijken van de examenspecificaties met de specificaties van de cursus waarvan het examencertificaat wordt gebruikt ter invulling. Indien er voldoende overlap is, kan de examencommissie invulling toekennen.

Het behalen van meer traject certificaten:
Het behalen van meerdere traject certificaten is mogelijk omdat sommige certificaten invulling kunnen geven aan modules van andere trajecten. Bijvoorbeeld, voor Business Analyse en Informatieanalyse zijn er verschillende trajecten die samenkomen op het master niveau. Sommige tracks hebben echter geen gemeenschappelijke modules/theorie, maar vertegenwoordigen een specifieke IT- of business specialisatie in de markt.

Studiepunten en HBO Curriculum:
De vier modules van een traject zijn in totaal 36 studiepunten waard. Deze studiepunten kunnen worden gebruikt bij het instromen aan een HBO-instelling om invulling te geven aan bepaalde HBO-curriculumvakken of minors. Dit biedt de mogelijkheid om een brug te slaan tussen het certificeringstraject en hoger onderwijs.

Keuze tussen traditionele en agile examens:
Er zijn agile varianten beschikbaar voor de examens. De kandidaat heeft de vrijheid om aan te geven of hij/zij de voorkeur geeft aan een traditioneel examen of de agile variant van dat specifieke examen.