Bitexa certificeringstrajecten

 • Certified Agile Requirements Engineering Professional
  Focus op Analyse & Requirements Engineering en agile werken, veelal voor de administratieve organisatie of de informatievoorziening en focus op business requirements analyse en transformatie naar systems requirements;
  Business Analist, Requirements Engineer, Product Owner, Scrum Master, Developer

 

 • Certified Business Analysis & Information Analysis Professional
  Focus op Systems Life Cycle methoden en technieken in agile en niet-agile omgevingen, veelal voor de administratieve organisatie of de informatievoorziening
  en focus op functionele specificatie, requirements analyse en transformatie naar systems requirements; 
  Business Analist, Requirements Engineer

 

 • Certified Business Information Management Professional
  Focus op beheer, gebruik en controle van de informatie in de organisatie;
  Functioneel Beheerder, Applicatiebeheerder, Deployment Manager

 

 • Certified Strategic Business Solutions Professional
  Focus op bedrijfskundige veranderingen op Strategic & Initiative plan horizon niveau;
  Strategisch Business Consulent, Bedrijfsadviseur, Strategisch Business Analist, CIO

 

 • Certified Business Process Management Professional
  Focus op de business organisatie,  processen, procesbeheer en procesverbetering;
  Business Process Manager, Proces Manager, Proces Analist, Proceseigenaar, BPMN Professional

 

 • Certified Data Management Professional
  Focus op Data Governance en organiseren van data management zoals Data Mesh en de Data Driven organisatie;
  Data Stewards, Data Team Lid, Data Manager

 

 • Certified Database, Data Warehouse & BI Professional
  Focus op analyse van operationele rapportage behoefte en decision support rapportage behoefte
  door database anlayse en ontwerp (OLTP)  en door data warehouse analyse & design en afstemming op de BI rapportages behoefte (OLAP).
  BI user, Data Miner, Data Scientist, Database Administrator, Database Developer, Database Designer, Data warehouse specialist, SQL Programmer

 

 • Certified Project Management Professional
  Focus op project management  methoden en technieken zoals PRINCE2, PM-BOK,  Scrum, Lean, Kanban, Agile project management;
  Project Manager, Projectleider, Agile Project Manager

 

 • Certified Quality Management Professional
  Auditor, Kwaliteitsmanager, Kwaliteit Medewerker

 

 • Certified Systems Engineering Professional
  Focus op analyse en ontwerp met UML/ SysML en andere technieken en methoden van niet-administratieve systemen, veel al gebruiksobjecten of technisch systemen. Ook focus op requirements management en systems requirements engineering.
  Developer, Systems Analist, Systems Engineer

 

 • Certified Test Management Professional
  Focus op het testgebied, het ontwerp van de test set, de testbehoefte-analyse en test management.
  Tester, Test Manager, Developer
 • Certified Allround Designer Professional
  Focus op het kunnen analyseren van een verandering en specificaties vast te leggen met 2 of meer technieken c.q. ontwerptalen zoals BPMN, UML, SYSML, (E)ERD, ORM, NIAM, FAST, FBDD, DMN, ACTIMOD, ISAC, etc .
  Analist, Designer, Modeler,

 

Master Examencertificaat:

Het Master Examencertificaat wordt verleend na het succesvol valideren en verifiëren van een door een externe partij beoordeeld werkstuk. Dit werkstuk wordt zorgvuldig geanalyseerd om te verifiëren of het behaalde cijfer overeenkomt met de geleverde kwaliteit.

Indien de kandidaat een agile aanpak hanteert of werkt binnen een agile omgeving, kan hij/zij bij de examencommissie aangeven dat een agile variant van het certificaat/diploma gewenst is. De agile aanpak moet duidelijk herkenbaar zijn in het werkstuk dat wordt gevalideerd door de examencommissie.

 

Track Certificaat:

Het succesvol afronden van een certificeringstrack, waarbij alle vier de niveaus zijn ingevuld c.q. voltooid, leidt tot het behalen van het Certified […] Professional certificate. Er zijn geen extra beoordelingen vereist.